Strona domowa • Szkoła Podstawowa z odziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie

   AKTUALNOŚCI:

 

Bezpieczeństwo ważniejsze od wygody!

Przypominamy, że do szkoły prowadzi chodnik od starego parkingu przy budynku przedszkola i wejście drugimi drzwiami do sali gimnastycznej. Proszę tę drogę zasugerować dzieciom pokonującym drogę do szkoły pieszo i rowerem.

Bardzo prosimy o stosowanie się do naszych zaleceń

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  


.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Szanowni Rodzice
W tym roku szkolnym obsługą stołówki będzie zajmowała się Firma Maxi Food.
Cena wyżywienia nie ulega zmianie. Szczegółowe informacje dotyczące zakupu posiłków otrzymają Państwo w momencie podpisania umowy z Firmą.
Jeśli rodzic ucznia planuje wykupienie posiłków dokonuje zapisu pod numerem telefonu: 693 606 430 do godz. 11.00 poprzedniego dnia.
Rezygnacja następuje także do godz. 11.00 poprzedniego dnia.
Aby usprawnić wydawanie posiłków zorganizowaliśmy dwie dłuższe przerwy.
Uczniowie klas I- III jedzą obiad w czasie od 11.30 do 11.45,
natomiast uczniowie klas IV -VIII w czasie 12.30 - 12.45.

DNI ŻYWIENIOWE:
Wrzesień - 20
Październik - 23
Listopad - 19
Grudzień - 15

Numer konta znajduje się na umowie.

 
 
 

 

 
 
LEGITYMACJA SZKOLNA
 
Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa pobiera się opłatę
w wysokości:
  1. 1.duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł,
  2. 2.duplikat świadectwa – 26,00 zł.
Opłaty za wydanie duplikatów świadectwa lub legitymacji szkolnej należy wpłacać na rachunek bankowy:
Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie
ul. Łódzka 17
95-020 Andrespol
B.S. w Andrespolu
 
numer rachunku bankowego 45 8781 0006 0000 0488 2000 0010
z dopiskiem: opłata za świadectwo/legitymację szkolną; imię i nazwisko ucznia/absolwenta.
 
Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej składa pisemną prośbę do Dyrektora szkoły.
 
Do podania należy dołączyć:
  1. 1.dowód wpłaty,
  2. 2.aktualne zdjęcie (w przypadku prośby o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej),
  3. 3.zniszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu).
  4. Wydanie duplikatu następuje po potwierdzeniu przez osobę zainteresowaną odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem.
Podstawa prawna:
  1. 1.Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2017r. nr 0, poz. 170)
  2. 2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. nr 225 poz. 1635 ze zmianami ).