Strona domowa • Szkoła Podstawowa z odziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie

   AKTUALNOŚCI:

 


Uwaga! Uwaga!
Nasza szkoła w latach 2019/2020 i 2020/2021 realizować będzie
projekt unijny
pt:„Odkrywcy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol".

👇

Przygotowane dokumenty prosimy przekazywać wychowawcom klas.

Kody QR z załącznikami


.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Szanowni Rodzice
W tym roku szkolnym obsługą stołówki będzie zajmowała się Firma Maxi Food.
Cena wyżywienia nie ulega zmianie. Szczegółowe informacje dotyczące zakupu posiłków otrzymają Państwo w momencie podpisania umowy z Firmą.
Jeśli rodzic ucznia planuje wykupienie posiłków dokonuje zapisu pod numerem telefonu: 693 606 430 do godz. 11.00 poprzedniego dnia.
Rezygnacja następuje także do godz. 11.00 poprzedniego dnia.
Aby usprawnić wydawanie posiłków zorganizowaliśmy dwie dłuższe przerwy.
Uczniowie klas I- III jedzą obiad w czasie od 11.30 do 11.45,
natomiast uczniowie klas IV -VIII w czasie 12.30 - 12.45.
Z wyjątkiem klasy Va w poniedziałek 11.30-11.45
i klasy VIa w czwartek 11.30 - 11.45 (wynika z planu lekcji).
Jeśli taka organizacja dnia się sprawdzi,zatwierdzimy ją za Państwa zgodą.

Uwagi proszę zgłaszać do wychowawcy.
Dyrektor Szkoły

 
 

 

 
 
LEGITYMACJA SZKOLNA
 
Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa pobiera się opłatę
w wysokości:
  1. 1.duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł,
  2. 2.duplikat świadectwa – 26,00 zł.
Opłaty za wydanie duplikatów świadectwa lub legitymacji szkolnej należy wpłacać na rachunek bankowy:
Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie
ul. Łódzka 17
95-020 Andrespol
B.S. w Andrespolu
 
numer rachunku bankowego 45 8781 0006 0000 0488 2000 0010
z dopiskiem: opłata za świadectwo/legitymację szkolną; imię i nazwisko ucznia/absolwenta.
 
Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej składa pisemną prośbę do Dyrektora szkoły.
 
Do podania należy dołączyć:
  1. 1.dowód wpłaty,
  2. 2.aktualne zdjęcie (w przypadku prośby o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej),
  3. 3.zniszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu).
  4. Wydanie duplikatu następuje po potwierdzeniu przez osobę zainteresowaną odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem.
Podstawa prawna:
  1. 1.Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2017r. nr 0, poz. 170)
  2. 2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. nr 225 poz. 1635 ze zmianami ).