Szkoła Podstawowa z odziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie

Kalendarz

 

   Terminy spotkań z rodzicami:
 

   zebrania:    (godz.17:00)
17 września 2018r.
4 luty 2019r.

 

   konsultacje: (godz.16:30 - 18:00)

29 października 2018r. 
17 grudnia 2018r. (dla zagrożonych)
1 kwiecień 2019r. 
20 maja 2019r. (dla zagrożonych)

   
 
   Terminarz dni wolnych od zajęć:


1-2 listopad 2018r.  
22 grudnia 2018r.
2-4 stycznia 2018r.
29-30 kwiecień 2019r. 
2 maja 2019r.  


  Egzamin klas VIII 

15, 16, 17  kwietnia

   Ferie świąteczne:
zimowe:   24 grudnia - 31 grudnia 2018r.  
wiosenne: 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019r


   ferie zimowe:
11 luty - 24 lutego 2019r. 
   
   Zakończenie roku szkolnego:
19 czerwiec 2019r.

  

 

HARMONOGRAM  UROCZYSTOŚCI  I  IMPREZ  W

 ROKU  SZKOLNYM  2018/2019

 

 
UROCZYSTOŚĆ/ IMPREZA
 
TERMIN
 
GODZINA
 
 ORGANIZATOR
 
 
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
1 2 3 5 6
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  
3.IX 2018
czwartek
 
9.00
 
 
 
-wystąpienie dyr. szkoły
- spotkanie uczniów z wychowawcami
 
Mleko z klasą Owoce warzywa Cały rok   wychowawcy klas - klasy I – VI- 3 razy w tygodniu wydawanie uczniom mleka
 
Wybór samorządów klasowych
4-20. IX 2018   wychowawcy klas - według opracowanej ordynacji wyborczej
Zebranie z rodzicami dzieci
przedszkolnych
 
 
IX.2017
czwartek
16.00 dyrektor szkoły
 
wychowawcy grup
- przedstawienie wysokości opłat        za pobyt w przedszkolu
- zebranie podpisów od rodziców zezwalających na   m.in. przeprowadzenie badań psychologicznych, logopedycznych,
- ustalenie zasad współpracy
- ustalenie imprez przedszkolnych
- umowy i upoważnienia
 
Realizacja projektu Piękna Nasza Polska Cała X – XI 2018   Koordynator
P. K. Pilarska
Zadania według opracowanego projektu
Zebrania rodziców
z wychowawcami  klas
 
 
24.IX.2018
poniedziałek
 
17.00
18.00
dyrektor szkoły
 
wychowawcy klas
- podanie planu pracy szkoły
- przedstawienie programu wychowawczego (WZO)
- ustalenie zadań klasowych
- terminy imprez klasowych i szkolnych
Gazetka szkolna „Ala Szkoła” Cały rok   p. P. Żuława
p. K. Pilarska
Samorząd uczniowski
Miesięcznik szkolny redagowany przez uczniów
Zebranie samorządu uczniowskiego 1 X.2018
poniedziałek
   
Opiekun
p. K. Pilarska
przewodniczący S.U.
 
- kolejne zebrania co miesiąc (pierwszy poniedziałek miesiąca)
Kwesta PCK
 
 
IX.2018
 
 
 
P. U.  Suligorska
 
 
- zbiórka pieniężna
 
Ogónopolski Dzień Głośnego Czytania 28.09.2018   p. K. Pilarska
n-le przedmiotów
Głośne czytanie lektury w klasie
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Sprawności Fizycznej IX. – X. 2018   P. U. Suligorska
P. D. Borkowska
- klasa IIa i IIb
Spotkanie Rodziców  z przedstawicielem Policji 24. IX . 2018   P. I. Gruchała bezpieczeństwo uczniów
„Bezpieczna  szkoła” cały rok   P.  I. Gruchała - realizacja projektu według programu
„Bezpieczna szkoła”
Dzień Komisji Edukacji Narodowej
Ślubowanie kl. I
12 X.2018 15.00 p. K. Pilarska
p. E. Turek
p. P. Żuława
- pasowanie na ucznia
- program artystyczny
- spotkanie w klasie
 
 
Teatr profilaktyczny
X.2018  
 
P.  I. Gruchała - przedstawienie teatralne
Pasowanie na Przedszkolaka X.2018
 
15.00 P. K. Mosbah
P. P. Binkowska
- program artystyczny
- pasowanie na przedszkolaka
-  zabawy integracyjne
 
Akcja głośnego czytania w oddziałach przedszkolnych 
cały rok   P. K. Toczydłowska
P. M. Rudnicka
- czytanie bajek przez zaproszonych gości
 
„Szczęśliwy numerek”
 
Cały rok Losowany  w dzienniku Librus Przewodniczący
S. U.
Losowanie szczęśliwej liczby codziennie
Audycje muzyczne w szkole i w oddziałach przedszkolnych IX.2018
VI.2019
Co miesiąc- wtorek p. J. Kołosowska
p. K. Toczydłowska
- wg. terminarza audycji
Bieg na misje  
X.2018
 
10.00-13.00 P. Ścieszko
P. Turek
P. Jagiełło S.
P. Jagiełło K.
- akcja charytatywna
 
Dzień Jana Pawła II
 
X.2018   P. Ścieszko
P. Turek
 
-  program artystyczny
 
Wyjazdy do teatru i kina
cały rok   wychowawcy klas wychowawcy oddziałów przedszkolnch - wg karty wycieczki
 
Przedszkolne zawody sportowe
 
X.2018   P. K. Mosbah
P. P. Binkowska
P. S. Jagiełło
P. K. Jagiełło
 Wg. scenariusza
Pasowanie na czytelnika
uczniów kl. I
 
X.2018 10.00  
P. K. Pilarska
p.  E. Turek
uroczyste przyjęcie klas pierwszych w poczet czytelników biblioteki szkolnej
 
Konsultacje
 
29.X.2018
poniedziałek
 
16.30-18.00
 
rada  pedagogiczna - przekazanie informacji nt. postępów i trudności w nauce i zachowaniu
Konkurs fotograficzny To wszystko Polska X 2018 –      V 2019   p. K. Pilarska Biblioteka
Samorząd Uczniowski  
U. Kopeć
 
 konkurs  dla uczniów klas I-III
i uczniów klas IV – VII
100 lecie Odzyskania Niepodległości 08.XI.2018
czwartek
 
17.00
 
P. Kopeć
K. Pilarska
M. Zięba
wychowawcy klas
Wieczornica z okazji Święta Niepodległości, impreza środowiskowa dla rodziców i dziadków
Dzień Patrona  XI 2018   p. A Gralak
p. P. Żuława
p. E. Mokołajczyk
Uroczystość upamiętniająca nadanie imienia Szkole
 
Dzień Pluszowego Misia w oddziałach przedszkolnych 23 XI 2018   p. K. Toczydłowska
p .M. Rudnicka
Zajęcia otwarte dla rodziców
 
Andrzejki
 
 
30.XI.2018
piątek
 
   
klasa VIII
P. S. Jagiełło
P. K. Jagiełło
wychowawcy
 
 
- wróżby
- dyskoteka
 
Konsultacje przedszkolne  
XI - IV
ostatni piątek
miesiąca
 
 
 
15.00-16.30
 
wychowawcy
przedszkola
-  przekazanie informacji na temat   postępów i trudności w nauce i zachowaniu
Andrzejki w  oddziałach przedszkolnych 30 XI 2018   Nauczycielki grup - wróżby
- zabawy
Wycieczki szkolne i przedszkolne cały rok   wychowawcy klas i przedszkola - wg. karty wycieczki
Konsultacje 17 XII 2018
poniedziałek
16.30 - 18.00 Rada Pedagogiczna - przekazanie informacji nt. postępów i trudności w nauce i zachowaniu
 
Konkursy przedmiotowe
- z jęz. polskiego
- historyczny
- z religii
- matematyczny
- przyrodniczy
- z biologii
- z jęz. angielskiego
- z języka niemieckiego
-  plasyczno-muzyczny
 
 
cały  rok
  kl. IV-VIII
 nauczyciele przedmiotów
- eliminacje szkolne
Wg regulaminów
 
Mikołajki dla zwierząt
 
3- 7 XII 2018   P.J. Urbańska - Janowska Wolontariat – zbiórka karmy
Hej kolęda- Jasełka  
21.XII.2018
 
  P. Ścieszko
P. Zięba
P. Turek
 
- wigilia klasowa
- program   okolicznościowy
-wspólne podzielenie się opłatkiem
 Kolędnicy Misyjni
 
I. 2019   P. Ścieszko - inscenizacja
 
Walentynki w oddziałach przedszkolnych 14. II 2019   Nauczycielki grup Zabawy dla dzieci
 
„Śnieżnobiały uśmiech”
 
II.2019   wychowawcy
klas I-III
 
-pogadanka nt. profilaktyki i prawidłowego szczotkowania zębów
- fluoryzacja
 
Profilaktyka
 
 
III. 2019
 
  P. I. Gruchała - przedstawienie profilaktyczne
 
Program „Bezpieczny Puchatek”
 
cały rok   p. K. Pilarska
p. E. Turek
 
- klasa I A i I B
 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy I 2019   P. K. Pilarska
P. K. Jagiełło
P. S. Jagiełło
P. I. Gruchała
Akcja charytatywna
Zawody sportowe I-III.2019    
P. S. Jagiełło
P. K. Jagiełło
 
- turniej gier zespołowych
 
Zebrania z rodzicami
 
4 II.2019 17.00
18.00
wychowawcy klas - podsumowanie wyników nauczania za I semestr
 
Dzień Babci i Dziadka
 
19.I.2019 15.00 P. Pach
P. Pudlarz
- impreza przedszkolna
 
Dzień Babci i Dziadka
 
22.I.2019 15.00 P. Pilarska
P. Kardas
P. Zięba
wychowawcy klas
Pokazy artystyczne z poszczególnych klas
 
Zabawa karnawałowa w przedszkolu
 
.II.2019
 
  wychowawcy przedszkola Według przygotowanego scenariusza
Zabawa karnawałowa
 „Bal przebierańców”
 
II.2019
 
  P. K. Pilarska
rada pedagogiczna
rada rodziców
 
- wspólna zabawa
- poczęstunek
-konkurs strojów
 
Pierwszy Dzień
Wiosny – Dzień samorządności
 
21. III 2018    
Samorząd uczniowski
Wychowawcy klas
 
 
Przejęcie władzy w szkole przez uczniów
 
Konkurs „Mistrz słówek”
 
.III.2019   P. Płoszka
 
- konkurs z języka angielskiego
Mini playback show III.2019   P. K. Toczydłowska
P. M. Rudnicka
 
 
 
 
Konkurs plastyczny
,,Wielkanocna Karta”
 
 
IV.2019
  nauczyciel plastyki - wykonanie prac różnymi technikami
- wystawa
Konkurs matematyczny Kangur III 2019    P. Paszko
P. Zięba
P.Suligorska
P. Borkowska
- konkurs klasy II- III
IV - VIII
 
Konsultacje 1.IV .2019 16.30-18.00 rada pedagogiczna - przekazanie informacji na temat postępów i problemów w nauce i  zachowaniu
Dzień Służby Zdrowia 4 IV.2019    
P.Suligorska
P.Turek
P. K.Pilarska
P. Zięba
P. Borkowska
 
- prezentacja
- konkurs
 
Święto Ziemi
Święto Wody
Uczymy się oszczędzać
Zbiórka baterii i makulatury
 
24 - 26 IV. 2019
  P. Janowska-Urbańska
P. Paszko
- apel
- konkurs plastyczny
Międzynarodowy Dzień Książki i Prasy 23 IV 2019   P. K. Pilarska
Rada Rodziców
Kiermasz książek
Wystawa
Konkurs „ Świerszczykowe wierszyki” V.2019   P. E. Turek  
- konkurs recytatorski
- wyłonienie laureatów
 
Rocznica Konstytucji 3-go Maja  
V.2019
 
  P. Kopeć
 
- konkurs prozy i poezji
patriotycznej
Konkurs „ Świerszczykowe wierszyki” V.2019   P. E. Turek  
- konkurs recytatorski
- wyłonienie laureatów
 
Noc Bibliotek 17 V 2019   P. K. Pilarska
P. U. Kopeć
P. D.  Paszko
P. K. Jagiełło
P. E.  Turek
P.E. Mikołajczyk
P. P. Żuława
Impreza środowiskowa we współpracy z Biblioteką Publiczną i Radą Rodziców
 
Konsultacje  
20.V.2019
16.00-17.30 rada pedagogiczna  
- przekazanie informacji nt.
postępów i trudności w nauce oraz
zagrożenia ocenami niedostatecznymi
 
Karta rowerowa IV 2019   P. Mikołajczyk - egzamin na kartę rowerową
 
 
Rodzinny Dzień Dziecka
7 VI.2019    
P. S. Jagiełło
P. K. Jagiełło
P. K. Pilarska
P. M. Zięba
Wychowawcy klas
- konkurs
- prezentacja
- profilaktyka
„Na sportowo”
- konkursy
- kiermasz ciast
Zajęcia adaptacyjno-integracyjne dla sześcio i siedmiolatków V-VI.2019   Nauczyciele I-III - gry i zabawy
Międzyszkolny Turniej Sportowy VI 2019   P. S. Jagiełło          p. K. Jagiełło Rozgrywki drużynowe
Wybór
przewodniczącego samorządu szkolnego
VI 2019   P. Pilarska
wychowawcy klas
 
- wybory
Uroczyste zakończenie roku
szkolnego
19.VI.2019
 
9.00  
P dyr. Z. Soszka
Samorząd uczniowski
 
- wystąpienie dyrektora szkoły
- wręczenie nagród
- spotkanie z wychowawcami klas