Szkoła Podstawowa z odziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie

Kalendarz

 

   Terminy spotkań z rodzicami:
 

   zebrania:   (godz. 17:00 dla klas I-IV ; godz. 18:00 klasy V-VIII)
23 września 2019 r.
3 luty 2020 r.
18 maj 2020 r.

 

   konsultacje: (godz. 17:00-18:00)

28 października 2019r. 
16 grudnia 2019r. (dla zagrożonych)
23 marca 2020r.

   
 
   Terminarz dni wolnych od zajęć:


31 października 2019 r. 
30 kwiecień 2020 r. 
4 maja 2020 r.
12 czerwca 2020 r.
* 2 dni na remont- jeszcze nie są ustalone


  Egzamin klas VIII 

21, 22, 23  kwietnia 2020 r.

 

   Ferie świąteczne:
zimowe:   23 grudnia 2019 r. - 1 stycznia 2020 r.  
wiosenne: 9 kwietnia - 14 kwietnia 2020 r.


   ferie zimowe:
13 stycznia - 26 stycznia 2020 r. 
   
   Zakończenie roku szkolnego:
26 czerwiec 2020r.